Sesja

W czwartek 23 kwietnia (godz. 14.00, Europejskie Centrum Spotkań Seniorów - "Kręgielnia" ul. Fabryczna 5) odbędzie się sesja Rady Miasta. Tematem obrad będzie udzielenie Burmistrzowi absolutorium, przyjęcie sprawozdań z działalności MZK i Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie porządku obrad.
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2008. – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą za 2008 rok.
4. Sprawozdanie z działalności MZK Sp. z o.o z ostatniej kadencji i za rok 2008.
5. Sprawozdanie z działalności Kostrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o za rok 2008 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyna nad Odrą na lata 2009-2013”
b) zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2009 rok.
c) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Sprawy różne.