Sesja Rady Miasta - 22 kwietnia 2010 roku

22 kwietnia 2010 r. o godz. 14.00 odbyła się sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą (ECSSiON Kręgielnia, ul. Fabryczna 5).

Porządek obrad :

1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie porządku obrad.
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2009. – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą za 2009 rok (druk nr 1).
4. Sprawozdanie z działalności MZK Sp. z o.o za rok 2009.
5. Sprawozdanie z działalności Kostrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o za rok 2009 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) o zmianie uchwały w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów (druk nr 2),
b) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (druk nr 3).
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Sprawy różne.