Przedłużenie zawieszenia zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach

Dziś podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka przekazano informacje  o dalszym ograniczeniu działalności  placówek edukacyjnych.  Poinformowano iż:

  • Działalność szkół, żłobków i przedszkoli zostaje zawieszona do 24 maja
  • Egzaminy maturalne potrwają od 8 do 29 czerwca
  • Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca
  • Egzamin ósmoklasisty będą w terminie od 16 do 18 czerwca
  • Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • W połowie sierpnia odbędą się egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych