Przywracanie aktywności sportowej w Kostrzynie

MOSiR Kostrzyn nad Odrą - Home | Facebook

W związku z wprowadzeniem II etapu przywracania aktywności sportowej Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji z dniem 4 maja 2020 otwiera częściowo swoje obiekty sportowo-rekreacyjne.

Ulega zmianie Zarządzenie nr 1/03/2020 z dnia 12.03.2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zawieszenia organizowania wszelkich zajęć, szkoleniowych, treningowych, konsultacji sportowych, turniejów, imprez sportowych, rekreacyjnych w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą w części dotyczącej Stadionu Sportowego przy ul. Niepodległości 11 oraz Przystani Żeglarskiej Delfin przy ul. Sikorskiego 1:

Obiekty funkcjonować będą w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami zgodnymi z II etapem przywracania aktywności sportowej, zapisanymi poniżej oraz wewnętrznymi zaleceniami zarządcy obiektu:

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – informacje pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/premier-znosimy-kolejne-ograniczenia-otwieramy-boiska-wraca-ekstraklasa


Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 - Etapy przywracania aktywności sportowej 

DRUGI ETAP

Od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym.

Maksymalnie do 6 osób.

1.       Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),

2.       Boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),

3.       Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa,

4.       Pola golfowe,

5.       Ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.

Maksymalnie do 2 osób.

1.       Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny

Maksymalnie 4 osoby na jeden kort: 

1.       Korty tenisowe: otwarte i półotwarte.

 

Zasady Korzystania z infrastruktury:

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

1.       zachowanie dystansu społecznego,

2.       obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

3.       ograniczona liczba osób,

4.       weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

5.       brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

6.       dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

7.       obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

8.       korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Regulamin korzystania z obiektów MOSiR – Regulamin wewnętrzny MOSiR
Obiekty takie jak: Stadion Sportowy przy ul. Niepodległości 11 oraz Przystań Żeglarska Delfin przy ul. Sikorskiego 1 zostają otwarte od 4 maja 2020 roku.

Zasady korzystania:
Obowiązują wszystkie zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymienione powyżej, w punkcie: Zasady Korzystania z infrastruktury:

Stadion MOSiR ul. Niepodległości 11;

1.       Zasady, terminy zajęć poszczególnych grup szkoleniowych zostaną omówione i ustalone na spotkaniu z przedstawicielami klubów w dniu 30.04.2020.

2.       Na obiekcie znajdują się 3 płyty piłkarskie oznaczone numerami 1,2,3, każda z płyt traktowana jest jako jedno niepodzielne boisko na którym może maksymalnie przebywać 6 zawodników oraz trener z zachowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa, łącznie na 3 płytach może trenować 18 zawodników,

3.       Na obiekcie znajduje 1 kort tenisowy z 2 boiskami na korcie mogą przebywać maksymalnie 4 trenujące osoby po dwie na boisko,

4.       Obsługa stadionu oraz trener nie wlicza się do limitu 6 osób,

5.       Podczas zajęć na obiekcie nie mogą przebywać opiekunowie, odprowadzają oni dziecko do bramy stadionu skąd odbiera je trener, po zakończeniu zajęć trener odprowadza dzieci do bramy wejściowej,

6.       Wymiana grup nie może następować w tym samym czasie,

7.       Środki do dezynfekcji dla swoich grup treningowych zapewniają poszczególne kluby,

8.       Za bezpieczeństwo dzieci, przestrzeganie zasad korzystania z obiektu odpowiada trener prowadzący zajęcia po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu,

9.       Wszystkie kluby chcące korzystać z obiektów zobowiązane będą do podpisania umowy oraz zaakceptowania regulaminu,

10.   Nie przestrzeganie zasad korzystania z obiektów skutkować będzie cofnięciem zgody do korzystania z obiektu.

Przystań Żeglarska Delfin przy ul. Sikorskiego 1:
Obowiązują wszystkie zalecenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymienione powyżej, w punkcie: Zasady Korzystania z infrastruktury:

1.       Na obiekcie przebywać może maksymalnie 6 osób,

2.       Wstęp na obiekt mają wyłącznie właściciele łodzi znajdujących się na przystani, członkowie Klubu Żeglarskiego, KKSW, osoby mające podpisane lub chcące podpisać umowę z MOSiR na cumowanie łodzi,

3.       Środki do dezynfekcji zapewniają sobie osoby korzystające z przystani,

4.       Przebywanie maksymalnie do 2 osób: kajak, łódka, rower wodny,

5.       Za przestrzeganie ww. zasad odpowiada osoba znajdująca się na obiekcie,

6.       Nie przestrzeganie zasad korzystania z obiektów skutkować będzie cofnięciem zgody do korzystania z obiektu.

 

O otwarciu obiektów poinformowany został także Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą w celu kontroli zasad korzystania.

 

Dyrektor MOSiR 

Zygmunt Mendelski

Główny specjalista ds. sportu i rekreacji

Mariusz Staniszewski