Zmiany na granicy

Od 4 maja br. pracownicy transgraniczni oraz uczniowie i studenci, którzy pracują i uczą się w krajach sąsiadujących z Polską zostaną zwolnieni z odbywania obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

Wyjątek ten nie będzie dotyczył pracowników medycznych oraz jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.  Zmiany wprowadzono na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2020 r.

Przepis dotyczący zwolnienia z odbywania 14 kwarantanny nie odnosi się do osób, które przekroczyły granicę przed 4 maja br. W każdej innej sprawie, indywidualne rozstrzygnięcie podejmuje właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Decyzja została podjęta po szerokich konsultacjach polskiego rządu z rządami krajów ościennych, wojewodami oraz przedstawicielami samorządów przygranicznych. Jest odpowiedzią na potrzeby ekonomiczne pracowników transgranicznych.

Jednakże przypominamy o konieczności stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego zarówno w Polsce jak i w krajach sąsiadujących.