Trzecia "dostawa" komputerów

 

„Zdalna Szkoła Plus” to kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki, z którego nasze miasto również skorzysta. Przyznane zostało Miastu dofinansowanie na zakup 30 laptopów z ich ubezpieczeniem o wartości 74.880 zł. Dzisiaj laptopy HUAWEI zostaną  przekazane dyrektorom w następujacej ilości:

Szkołą Podstawowa nr 1 - 7

Szkoła Podstawowa nr 2 - 8

Szkołą Podstawowa nr 3 - 7

Szkoła Podstawowa nr 4 - 8

W sumie, Miasto przekazało już 64 komputery dla kostrzyńskich dzieci.
 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.