Kolejne programy dla województwa lubuskiego

Program „Moja Woda” oraz kolejne edycje programów „Czyste Powietrze” , i „Mały Strażak” zostały dziś ogłoszone przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka i Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusza Herbuta.

 

Program „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we wrześniu 2018 r., uruchomił Program „Czyste Powietrze” na lata 2018 - 2029. Budżet programu wynosi 103 mld zł. Jego głównym celem jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych substancji trafiających do atmosfery w miastach i na wsiach, podniesienie efektywności energetycznej domów, także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut przedstawił nową odsłonę programu „Czyste Powietrze”. Od 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu i nowy regulamin naboru wniosków.

Najważniejsze zmiany w Programie oraz informację nt. pozyskiwania środków finansowych można znaleźć na stronie WFOŚiGW: http://www.wfosigw.zgora.pl/

„Mały Strażak” – część II

„Mały Strażak” to ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Jego druga część zakłada dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 roku planowane jest objęcie dofinansowaniem 100 jednostek. Dotacje z programu obejmują zakup ochronnego wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu łączności, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalne oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020–2024

Od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda. Jego celem jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Budżet na realizację celu programu wynosi do 100 000 000,00 zł.

źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl