KOSTRZYN GŁOSUJE WYBORY PRZEYDENTA RP 28 czerwca 2020 roku

INFORMACJA WYBORCZA – OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą w godzinach pracy tj. od godziny 7:30 do 15:30 w sekretariacie II piętro. Uprzejmie prosimy pełnomocników zarejestrowanych w PKW o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne wizyty pod nr 957278101 - Kornelia Bartkowiak, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca br. do godziny 15:30.

W ślad za pismem Państwowej Komisji Wyborczej informujemy, że :

1. Zachowują ważność zgłoszenia wyborców do komisji obwodowych dokonane przez komitety wyborcze w związku z wyborami 10 maja, w których nie odbyło się głosowanie, jeżeli dany komitet złożył zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca.

2. Analogicznie zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych zgłoszeń kandydatów.

3. Zachowują ważność upoważnienia do wyznaczania mężów zaufania wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Uwaga: w przypadku, gdy pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego podejmie decyzję o odwołaniu upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, musi niezwłocznie powiadomić o tym gminę lub gminy z obszaru, którego dotyczyło upoważnienie wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 rmogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Wyborcy, którzy wcześniej nie zostali zgłoszeni albo sami nie zgłosili się do komisji wyborczych, a  chcą wziąć udział w charakterze członka komisji, mogą zgłaszać się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, które mają pierwszeństwo zgłaszania wyborców na członków komisji lub indywidualnie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się indywidualnie mogą zostać powołane w skład komisji tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. 

Zgłoszenia można składać do 12 czerwca. Dieta członka komisji wynosi 350 zł, zastępcy przewodniczącego komisji - 400 zł, z kolei przewodniczącego komisji - 500 zł.