INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z zapytaniami Mieszkańców, informujemy - w najbliższy piątek 12 czerwca 2020 r. Urząd Miasta pracuje dla Państwa jak w każdy dzień tygodnia od 7:30 do 15:30. Zapraszamy Państwa i przypominamy o obowiązku noszenia w Urzędzie Miasta maseczek ochronnych oraz dezynfekcji dłoni. Dziękujemy. Pełnomocników wyborczych komitetów, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Kostrzynie nad Odrą uprzejmie prosimy o jak najszybszą wizytę w Urzędzie Miasta - sekretariat II piętro, ul.Graniczna 2 oraz informujemy, że jeżeli zajdzie konieczność dodatkowych zgłoszeń na członków OKW w naszym mieście, to termin tych zgłoszeń upływa w dniu 15 czerwca (poniedziałek) o godzinie 9:00, o czym poinformujemy  na stronie www.kostrzyn.pl, w piątek 12.06.2020 r. po opublikowaniu Informacji Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.,  a ewentualne losowanie odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.