INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywań dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Kostrzyn nad Odrą obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 5,

- Nr 3, w liczbie 6,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 7,

- Nr 6, w liczbie 7,

- Nr 7, w liczbie 6,

- Nr 8, w liczbie 6,

- Nr 9, w liczbie 6,

- Nr 10, w liczbie 6,

- Nr 11, w liczbie 5,

- Nr 12, w liczbie 3,

- Nr 13, w liczbie 6,

- Nr 14, w liczbie 5,

- Nr 15, w liczbie 6,

- Nr 16, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim

/-/ Robert Artur Mokrzecki