Lubuskie Bony Wsparcia

Bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców !

Kryzys wywołany pojawieniem się koronawirusa, określany też jako epidemia COVID-19, dotknął państwa członkowskie w sposób nagły i dramatyczny, i może mieć bardzo poważny wpływ na ich społeczeństwa i gospodarki. Hamuje wzrost gospodarczy w państwach członkowskich, powodując gwałtowne spowolnienie działalności gospodarczej. Sytuację mogą dodatkowo pogorszyć ograniczenia płynności, ponieważ przedsiębiorstwa mogą napotkać trudności z wypłatą należności swoim dostawcom i pracownikom.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, największy związek pracodawców w województwie podjęła dlatego inicjatywę, która ma wspomóc lubuskie firmy. Bliźniaczy projekt realizuje Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Wsparcie na ich rzecz będzie udzielane w formule projektu grantowego. Poziom dofinansowania wydatków na udzielane przedsiębiorstwom bony wyniesie 95% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie w zależności od wielkości firmy od 50 000,00 do 200 000,00 zł.

źródło ww. informacji:https://lbw.opzl.pl/projekt/

Kiliknij tutajj: FILM INFORMACYJNY