AKTUALIZACJA - Zasady funkcjonowania basenu w dobie epidemii

Planowane otwarcie basenu kąpielowego w Kostrzynie nad Odrą powinno nastąpić 6 lipca 2020 roku, jednak jego otwarcie uwarunkowane jest rozwojem sytuacji w związku  z trwaniem epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, tak więc termin jego otwarcia może ulec zmianie. Zarządzający obiektem zobowiązany jest to przygotowania obiektu zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia.

Jak będzie funkcjonował basen w Kostrzynie nad Odrą.

 

Zarządzający zobowiązany jest do:

·         ustalenia i kontroli maksymalnej liczby użytkowników,

·         liczba osób korzystających w jednym czasie z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia – w przypadku basenu w Kostrzynie nad Odrą będzie to 50 osób,

·         po każdej godzinie kąpieli nastąpi 30 minutowa przerwa pozwalająca na zmianę grup na basenie oraz dezynfekcję obiektu,

·         wchodzący będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i stosowania się do zaleceń obsługi i ratowników,

·         korzystający zobowiązani będą do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu, 

·         korzystający zobowiązani będą do zachowania dystansu - 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, terenu rekreacyjnego,

·         Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

Wstęp na basen będzie regulowany w następujący sposób:

Czas kąpieli jednej grupy(50 osób) wynosić będzie 1 godzinę zegarową, po upływie każdej godziny na sygnał ratownika wszyscy korzystający z basenu będą zobowiązani do bezzwłocznego opuszczenia basenu, dla wchodzących i wychodzących przygotowane będą oddzielne wejście i wyjście.

Na każdą godzinę dla korzystających będą przygotowane specjalne jednorazowe opaski o różnych kolorach (na każdą godzinę o innym kolorze). Na terenie basenu ( dotyczy ogrodzonej części z niecką basenową i wyposażeniem basenu przebywać może tylko obsługa techniczna, ratownicy oraz korzystający z basenu z opaskami na daną godzinę), oczekujący na wejście przebywają na terenie zielonym dokoła  basenu.

Wejście na basen z określoną opaską następować będzie w następujących godzinach:

1.      10.30 – 11.30

2.      12.00 – 13.00

3.      13.30 – 14.30

4.      15.00 – 16.00

5.      16.30 – 17.30

Po każdej godzinie korzystania z obiektu nastąpi 30 minutowa przerwa na wyjście korzystających oraz dezynfekcje obiektu zgodnie z zaleceniami.

Opaski uprawniające do wejścia na basen będą dostępne bezpłatnie w biurze MOSiR przy ul. Niepodległości 11, będzie je można pobrać na określonych zasadach (zostaną one podane najpóźniej na 3 dni przed planowym otwarciem basenu) – informacja będzie zawierała zasady pobierania, limity itp. te informacje zostaną zamieszczone na stronach WWW mosir-kostrzyn.pl, kostrzyn.pl, na profilach Facebooka oraz udostępnione mediom informacyjnym.

Opaski będzie można także pobrać przed wejściem na basen o ile nie zostanie wykorzystany limit 50 na daną godzinę.

Pełne informacje o zaleceniach dostępne są na stronie:  https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny