KOSTRZYN GŁOSUJE - II tura wyborów

W II turrze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Aby zagłosować korespondencyjnie najpóźniej we wtorek ( tj. 30.06.2020 r.) trzeba zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona); imię ojca; datę urodzenia; numer PESEL wyborcy; wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy; wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).