XVIII sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 13 lipca 2020 roku

XVIII sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 13 lipca 2020 rokuNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zwołuję sesję Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, która odbędzie się 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury "Kręgielnia" przy ul. Fabrycznej 5.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji,

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (druk nr 1).

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz