Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 24 września 2020 roku

infografika - informacjeUprzejmie zawiadamiamy, że 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia”, przy ul. Fabrycznej 5 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (druk nr 1),

b) określenia zasad, trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz sposobu jej rozliczenia (druk nr 2),

c) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok (druk nr 3).

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych

Monika Sądej

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 Ryszard Andrys