XX sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 24 września 2020 roku

infografika - sesja rady miastaUprzejmie zawiadamiam, że 24 września 2020r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia”, przy ul. Fabrycznej 5 - odbędzie się XX sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie wniosków do porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (druk nr 1),

b) określenia zasad, trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz sposobu jej rozliczenia (druk nr 2),

c) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok (druk nr 3).

4. Interpelacje i wnioski.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz